Cel Obert

Promotor_ Celobert, S.C.C.L

El Vendrell · Tarragona
Josep Vicenç Foix, 49-63

Situació

Descripció_
n. d'habitatges_12
Unifamiliars

Arquitecte_
Xavier Broto Comerma

Promotor_
Celobert, S.C.C.L.

Estat de l'obra_
finalitzada 11/2006