Promociones Gavira SBD

Promotor_ Promocions Gavira SBD, S.L.

Sabadell
c. del Jardí, 1

Situació

Descripció_
n. d'habitatges_6
de 2 i 3 dormitoris
+ 2 locals comercials

Arquitecte_
Arc 3, S.L.

Promotor_
Promocions Gavira SBD, S.L.

Estat de l'obra_
finalitzada 3/2005