Una actuació immobiliària requereix de la coordinació eficaç de tots i cadascún dels agents que hi intervenen, per tal d’assolir el resultat òptim. Objectiu que es planteja Arrels mitjançant la prestació dels següents serveis:

Definició del model de negoci

 • Desenvolupament urbanístic
 • Despeses de la promoció
 • Alternatives de finançament
 • Realització comercial:
  • Lloguer
  • Lloguer amb opció de compra
  • Venda
 • Adeqüació dels resultats als objetius de l’empresa

Coordinació Integral

 • Encàrrec del projecte urbanístic i edificació, amb estratègia empresarial
 • Definició del finançament de la promoció
 • Determinació de la contractació de les obres
 • Disseny i gestió de la política comercial dels productes immobiliaris
 • Execució de la post-venda